TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

W PIERWSZYM SEMESTRZE SŁUCHACZE ZWOLNIENI Z OPŁATY ZA CZESNE!

Policealna szkoła stacjonarna, dla młodzieży i dorosłych.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry).

Wspomaga osoby niepełnosprawne w ich procesie leczenia i rehabilitacji poprzez stosowanie różnych form i technik terapii zajęciowej. Podejmowane przez niego działania mają na celu kompensację zaburzonych funkcji, przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa oraz przystosowanie podopiecznego do życia w społeczeństwie. W tym celu nawiązuje on i utrzymuje kontakt terapeutyczny z podopiecznym oraz tworzy wokół niego środowisko terapeutyczne i socjoterapeutyczne. W wyniku tych oddziaływań rozpoznaje i zaspokaja potrzeby podopiecznego przy uwzględnieniu czynników zdrowotnych, psychologicznych i społecznych. Planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań podopiecznego oraz zaleceń lekarskich.

Miejsca pracy:

– placówki wsparcia społecznego,

– specjalistyczne ośrodki dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,

– placówkach opieki nad osobami starszymi lub problemami psychicznymi,

– domach opieki,

– centrach rehabilitacyjnych.

Aktualności - Terapeuta zajęciowy

educentrum
28 lipca 2017

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

educentrum
4 czerwca 2018

DARMOWE KURSY!

Rozkład zajęć

Wkrótce!

Terminarz zajęć

Wkróce!