Plecy

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

KIERUNEK BEZPŁATNY!

Policealna szkoła stacjonarna, dzienna
czas trwania nauki – 2,5 roku (5 semestrów)

Technik farmaceutyczny w ramach swoich uprawnień zawodowych samodzielnie wykonuje czynności polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu oraz wykonywaniu analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

W oparciu o swoją wiedzę zajmuje się obsługą pacjenta, merytoryczną współpracą z zespołem medycznym (farmaceutą, lekarzem, pielęgniarką), wydawaniem artykułów medycznych, suplementów diety oraz produktów leczniczych (także na receptę) oraz wykonuje leki recepturowe.

Słuchacz kierunku technik farmaceutyczny nabywa cenne umiejętności z zakresu pracy w aptece  (obsługa programów aptecznych, kas fiskalnych, wiedza o funkcjonowaniu apteki, podstawy prawne pracy w aptece, komunikacja z pacjentem) oraz opanowuje wiedzę z zakresu farmakologii, analizy leków, farmakognozji, technologii postaci leków oraz innych przedmiotów niezbędnych do świadczenia usług farmaceutycznych.

Miejsca pracy:

– apteki ogólnodostępne i szpitalne,

– punkty apteczne,

– placówki obrotu pozaaptecznego,

– hurtownie farmaceutyczne,

– zakłady przemysłu farmaceutycznego,

– zakłady przetwórstwa zielarskiego,

– laboratoria naukowo – badawcze oraz inne laboratoria kontrolne,

Osoba, która wybiera ten kierunek kształcenia musi posiadać charakteryzować się cierpliwością, dokładnością oraz odpowiedzialnością. Technik farmaceutyczny powinien posiadać określoną wiedzę medyczną zarówno z zakresu anatomii i fizjologii człowieka jak i przedmiotów bazujących na naukach chemicznych – poznaniu i zrozumieniu budowy, działań i zastosowań związków wykorzystywanych w lecznictwie. Dynamicznie rozwijająca się branża farmaceutyczna oraz zapotrzebowanie w zawodzie technik farmaceutyczny są idealnym wyborem dla osób w każdym wieku, które dopiero rozpoczynają bądź chcą zmienić ścieżkę kariery. Wszystkie zajęcia odbywają się u nas w szkole.

Technik farmaceutyczny – szkoła policealna

Policealne Studium Medyczne Educentrum w Białymstoku kształci studentów na kierunku Technik farmaceutyczny. Kurs ten jest przygotowany w oparciu o najbardziej aktualne wytyczne i rozporządzenia MEN oraz Ministerstwa Zdrowia. Naszą placówkę wyróżnia przede wszystkim bogate doświadczenie, wykwalifikowana kadra nauczycielska z pasją przekazująca wiedzę, a także nowoczesne sale i pracownie wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Policealne studium farmaceutyczne w Białymstoku zapewnia kursantom darmowy dostęp do fachowej literatury. Do każdego studenta podchodzimy indywidualnie, umożliwiając mu – w razie takiej potrzeby – zaliczenie zajęć w dogodnym dla niego terminie. Nasi nauczyciele nie tylko dbają o efektywną naukę, ale również o przyjazną i twórczą atmosferę podczas zajęć.


Nasze studium farmaceutyczne kieruje swoją ofertę edukacyjną zarówno do osób młodych, absolwentów szkół średnich, którzy dopiero wybierają przyszłość zawodową, jak i do dorosłych posiadających już wykształcenie, ale chcących rozwijać się w innym kierunku.

Jako doświadczone studium farmaceutyczne w Białymstoku zapewniamy teoretyczną oraz praktyczną naukę zawodu. Oferujemy szeroką ofertę dodatkowych szkoleń i kursów, a także wysoką jakość materiałów dydaktycznych. Umożliwiamy naukę w niewielkich grupach. Nasza policealna szkoła farmaceutyczna gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych, czego efektem jest wysoka zdawalność absolwentów naszej szkoły.

Kierunek z przyszłością – technik farmaceutyczny Białystok

Nauka na kierunku Technik farmaceutyczny trwa 2 lata i obejmuje 4 semestry, a po jej ukończeniu bez problemu można znaleźć pracę w aptece, hurtowni farmaceutycznej, zakładzie przemysłu farmaceutycznego, zielarskiego czy kosmetycznego, laboratorium chemicznym przemysłu spożywczego i chemicznego, inspekcjach farmaceutycznych czy też w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Absolwent naszej szkoły posiada odpowiednią wiedzę z zakresu kontroli, analizy i produkcji leków, a także obrotu sprzętem medycznym, artykułami sanitarnymi i środkami farmaceutycznymi. Osoba z dyplomem tego kierunku potrafi wytwarzać, sporządzać oraz wydawać wyroby medyczne, produkty lecznicze oraz lekarstwa recepturowe i bez recepty.

Kim jest technik farmacji?

Bardzo często można spotkać się z terminem technik farmacji, używanym zamiennie z określeniem technik farmaceutyczny. Ten, niestety, dość powszechny błąd popełniają nawet osoby będące z wykształcenia właśnie technikami farmaceutycznymi. Należy wiedzieć, że zgodnie z Ustawą o prawie farmaceutycznym, fachowe czynności w aptekach mogą wykonywać wyłącznie farmaceuci oraz osoby posiadające tytuł zawodowy technika farmaceutycznego. Jest to więc pojęcie definiowane prawnie, w przeciwieństwie do technika farmacji. Ponieważ osoby zatrudnione w punktach aptecznych oraz w aptekach powinny nosić specjalne identyfikatory, należy zwrócić szczególną uwagę na ich poprawność.

Aktualności - Technik Farmaceutyczny

educentrum
28/01/2021

Wracamy na zajęcia od lutego

Educentrum
29/04/2024

Higienistka Stomatologiczna