TECHNIK FARMACEUTYCZNY

W PIERWSZYM NABORZE (WRZESIEŃ 2019) SŁUCHACZE ZWOLNIENI Z OPŁATY ZA CZESNE!

Policealna szkoła stacjonarna, dzienna dla dorosłych.
Czas trwania nauki – 2,5 roku (5 semestrów)

Technik farmaceutyczny w ramach swoich uprawnień zawodowych samodzielnie wykonuje czynności polegające na sporządzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu oraz wykonywaniu analizy produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

W oparciu o swoją wiedzę zajmuje się obsługą pacjenta, merytoryczną współpracą z zespołem medycznym (farmaceutą, lekarzem, pielęgniarką), wydawaniem artykułów medycznych, suplementów diety oraz produktów leczniczych (także na receptę) oraz wykonuje leki recepturowe.

Słuchacz kierunku technik farmaceutyczny nabywa cenne umiejętności z zakresu pracy w aptece  (obsługa programów aptecznych, kas fiskalnych, wiedza o funkcjonowaniu apteki, podstawy prawne pracy w aptece, komunikacja z pacjentem) oraz opanowuje wiedzę z zakresu farmakologii, analizy leków, farmakognozji, technologii postaci leków oraz innych przedmiotów niezbędnych do świadczenia usług farmaceutycznych.

Miejsca pracy:

– apteki ogólnodostępne i szpitalne,

– punkty apteczne,

– placówki obrotu pozaaptecznego,

– hurtownie farmaceutyczne,

– zakłady przemysłu farmaceutycznego,

– zakłady przetwórstwa zielarskiego,

– laboratoria naukowo – badawcze oraz inne laboratoria kontrolne,

Osoba, która wybiera ten kierunek kształcenia musi posiadać charakteryzować się cierpliwością, dokładnością oraz odpowiedzialnością. Technik farmaceutyczny powinien posiadać określoną wiedzę medyczną zarówno z zakresu anatomii i fizjologii człowieka jak i przedmiotów bazujących na naukach chemicznych – poznaniu i zrozumieniu budowy, działań i zastosowań związków wykorzystywanych w lecznictwie. Dynamicznie rozwijająca się branża farmaceutyczna oraz zapotrzebowanie w zawodzie technik farmaceutyczny są idealnym wyborem dla osób w każdym wieku, które dopiero rozpoczynają bądź chcą zmienić ścieżkę kariery.

Rozkład zajęć

Wkrótce!

Terminarz zjazdów

Wkrótce!

Przejdź do paska narzędzi