OPIEKUN MEDYCZNY

KIERUNEK BEZPŁATNY!

Policealna szkoła zaoczna dla dorosłych.
Czas trwania nauki – 1 rok (2 semestry)

Pomaga w sposób profesjonalny osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód opiekuna medycznego jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy w Polsce, jak i za granicą.

Miejsca pracy:

  • szpitale, oddziały szpitalne
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • ośrodki i domy pomocy społecznej
  • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
  • indywidualna opieka w domu pacjenta
  • środowiskowe domy pomocy
  • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Aktualności - Opiekun medyczny

educentrum
28 lipca 2017

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

educentrum
4 czerwca 2018

DARMOWE KURSY!

educentrum
20 sierpnia 2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Terminarz zjazdów