Plecy

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

KIERUNEK BEZPŁATNY!

Policealna szkoła zaoczna, weekendowa
czas trwania nauki – 1 rok (2 semestry)
W związku z rozwojem wielu dyscyplin medycznych, w których stosuje się tzw. narzędzia o małej inwazyjności tj. lasery, urządzenia elektroniczne, optyczne, tworzywa sztuczne, implanty – powstała potrzeba kształcenia zawodowego pracowników medycznych zatrudnionych w obszarze sterylizacji medycznej. Zawód ten jest prężnie rozwijającą się dziedziną na polskim rynku pracy. Do zadań technika sterylizacji medycznej  należy:

– kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,

– przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,

– przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji,

– prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Miejsca pracy:

– centralne sterylizatornie,

– pracownie endoskopowe,

– gabinety stomatologiczne,

– podręczne sterylizatornie na blokach operacyjnych.
Technik sterylizacji medycznej to stosunkowo nowy kierunek kształcenia, który powstał w wyniku realnej potrzeby. Zapotrzebowanie na ten zawód jest bowiem obecnie bardzo duże zarówno w Polsce, jak i za granicą. Zapewnienie odpowiedniego poziomu czystości mikrobiologicznej sprzętu, który stosowany jest do leczenia bądź diagnozowania pacjentów stanowi bardzo dużą odpowiedzialność, wymagającą specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Technik sterylizacji medycznej powinien samodzielnie przeprowadzać proces dekontaminacji, czyli wieloetapowego przygotowania sprzętu medycznego, który tym samym staje się zdatny do użycia.

Jakie obowiązki należą do osoby zatrudnionej na tym stanowisku? Na pewno będzie to dezynfekcja manualna oraz maszynowa narzędzi, obsługa różnych maszyn do mycia, kontrola całego procesu dezynfekcji, sterylizacja narzędzi oraz ubrań operacyjnych czy obsługa sterylizatorów. Technik powinien jednocześnie dopilnować szczegółowego prowadzenia dokumentacji przeprowadzanych przez niego czynności.

Miejscem, gdzie można ukończyć ten kierunek nauczania jest Białystok. Mieści się tu Edu Centrum, czyli szkoła policealna skrupulatnie przygotowująca do zawodu. Naszą ofertę kierujemy do osób dorosłych (wymóg konieczny to ukończony 18. rok życia). Nauka na kierunku technika sterylizacji medycznej trwa 1 rok (2 semestry). Blok edukacyjny dotyka takich zagadnień jak m.in.: podstawy anatomii i fizjologii, wykonywanie dekontaminacji medycznej, udzielanie pierwszej pomocy czy technologie sterylizacji z elementami informatyki.

Osoba na tym stanowisku musi posiadać pewien zakres wiedzy medycznej, dlatego tak istotne jest przygotowanie teoretyczne. W naszej szkole równie duży nacisk kładzie się na praktykę. Co więcej, technik sterylizacji medycznej jest kierunkiem bezpłatnym. Zachęcamy do zapisów na nowy semestr. Miejscem, gdzie znajduje się siedziba szkoły Edu Centrum jest Białystok, przy ulicy Kopernika. To właśnie tutaj odbywają się zajęcia w trybie zaocznym (weekendowym). Serdecznie zapraszamy.

Aktualności - Technik sterylizacji medycznej

educentrum
21/01/2022

Nabór 2022

educentrum
03/04/2022

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Educentrum
16/02/2024

Technik Sterylizacji Medycznej

educentrum
12/05/2022

NABÓR NA WRZESIEŃ 2022

educentrum
18/08/2022

Nowy rok szkolny 2022/2023