Plecy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

KIERUNEK BEZPŁATNY!

Policealna szkoła stacjonarna, weekendowa
czas trwania nauki – 2 lata (4 semestry)

Wspomaga osoby niepełnosprawne w ich procesie leczenia i rehabilitacji poprzez stosowanie różnych form i technik terapii zajęciowej. Podejmowane przez niego działania mają na celu kompensację zaburzonych funkcji, przeciwdziałanie powstawaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa oraz przystosowanie podopiecznego do życia w społeczeństwie. W tym celu nawiązuje on i utrzymuje kontakt terapeutyczny z podopiecznym oraz tworzy wokół niego środowisko terapeutyczne i socjoterapeutyczne. W wyniku tych oddziaływań rozpoznaje i zaspokaja potrzeby podopiecznego przy uwzględnieniu czynników zdrowotnych, psychologicznych i społecznych. Planuje indywidualny i grupowy program terapii dostosowany do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań podopiecznego oraz zaleceń lekarskich.

Miejsca pracy:

– placówki wsparcia społecznego,

– specjalistyczne ośrodki dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną,

– placówkach opieki nad osobami starszymi lub problemami psychicznymi,

– domach opieki,

– centrach rehabilitacyjnych.


Terapeuta zajęciowy pomaga w codziennym funkcjonowaniu osobom upośledzonym fizycznie bądź umysłowo, których niepełnosprawność wynika z wady wrodzonej lub jest skutkiem wypadku. Czyni to poprzez wspieranie wielu form aktywności, pomoc w procesie socjalizacji, a także organizację czasu wolnego. Powinien przy tym ściśle współpracować z fizjoterapeutą, aby dowiedzieć się, w jaki sposób może wspomagać ćwiczenia rehabilitacyjne, pozwalające zyskać lub zwiększyć sprawność ruchową.

Do zadań terapeuty zajęciowego należy m.in.: ocena sytuacji społecznej chorych, charakterystyka procesów patologicznych, ocena sytuacji zdrowotnej pacjenta, planowanie praz prowadzenie pracy grupowej i indywidualnej, a także rozwiązanie codziennych utrudnień w funkcjonowaniu zależnych od środowiska zewnętrznego. To jednak nie wszystko. Równie istotne jest motywowanie osób niepełnosprawnych do udziału w rehabilitacji i wsparcie psychiczne. Pacjenci nierzadko potrzebują rozmowy. Dużą pomoc stanowi dobranie pracy według ich stanu zdrowia, wieku oraz zainteresowań, dzięki czemu mogą normalnie funkcjonować w życiu społecznym, nie czując się wykluczonymi. Terapia zajęciowa często odbywa się w specjalnych ośrodkach, dlatego też terapeuci pracują zazwyczaj w oddziałach pediatrycznych, domach starości czy różnego rodzaju świetlicach. Miastem, w którym znajduje się ich mnóstwo jest Białystok. Tutaj także mieści się Edu Centrum – szkoła policealna, w której uda się nabyć specjalne uprawienia terapeuty zajęciowego.

Osoba, która wybiera ten kierunek kształcenia musi posiadać również konkretne cechy charakteru. Z pewnością bardzo ważna jest cierpliwość, życzliwość dla innych osób oraz empatia. Terapeuta zajęciowy powinien ponadto posiadać określoną wiedzę medyczną, dlatego też nauka trwa 2 lata. Jest to wytężony czas zdobywania nowych umiejętności praktycznych oraz teoretycznych. Białystok to główna placówka naszej szkoły i tutaj odbywają się zajęcia. Zachęcamy do zapisów osoby w każdym wieku, które dopiero rozpoczynają bądź chcą zmienić ścieżkę kariery.

Aktualności - Terapeuta zajęciowy

educentrum
10/04/2022

WESOŁYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH!

Educentrum
22/12/2023

Terapeuta Zajęciowy sem. III

Educentrum
15/04/2024

Terapeuta Zajęciowy sem. II

Educentrum
22/12/2023

Terapeuci Zajęciowi

Educentrum
20/12/2023

Terapeuci Zajęciowi

Educentrum
15/03/2024

Kiermasz Wielkanocny