Plecy

OPIEKUN MEDYCZNY

KIERUNEK BEZPŁATNY!

Policealna szkoła stacjonarna, weekendowa
czas trwania nauki – 1,5 roku (3 semestry)

Pomaga w sposób profesjonalny osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu jej podstawowych potrzeb życiowych. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Asystuje personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne. Zachodzące procesy demograficzne i starzenie się społeczeństw przyczyniają się do tego, że zawód opiekuna medycznego jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy w Polsce, jak i za granicą.

Miejsca pracy:

  • szpitale, oddziały szpitalne
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze
  • ośrodki i domy pomocy społecznej
  • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
  • indywidualna opieka w domu pacjenta
  • środowiskowe domy pomocy
  • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych

Opiekun medyczny ma za zadanie pomagać osobom chorym i niesamodzielnym. Jego celem jest zaspokajanie ich podstawowych potrzeb, a także rozpoznawanie bieżących kłopotów zdrowotnych. Podopieczni są zazwyczaj w różnym wieku i stopniu zaawansowania choroby. Z tego też względu do tego zawodu potrzebne są osoby o określonych cechach charakteru. Ważna jest m.in. cierpliwość, empatia oraz przyjazne nastawienie. Chorzy nierzadko potrzebują również rozmowy i towarzystwa. Jest to zauważalne zwłaszcza w przypadku pacjentów starszych, którym doskwiera samotność. Opiekun medyczny powinien jednocześnie wykonywać zabiegi pielęgnacji, a także ściśle współpracować z zespołem terapeutycznym. Zdarza się, że konieczne okaże się wspieranie rehabilitacji. Jednym z miast, gdzie chętnie zatrudnia się osoby kończące ten kierunek medyczny jest Białystok.

Zawód z przyszłością

Opiekun medyczny stanowi obecnie jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów. Europejskie społeczeństwo zaliczane jest do starzejących się, a długość życia stale się wydłuża. Wszystko to sprawia, że wzrasta zapotrzebowanie zatrudnienie osób ze specjalistycznymi umiejętnościami medycznymi. Na zajęciach poznają oni podstawy anatomii, patologii, a nawet psychologii i socjologii. Jednym z obowiązkowych przedmiotów jest język migowy, dzięki czemu opiekunowie medyczni mogą pomagać także osobom niesłyszącym. Uczniowie są przy tym odpowiednio przeszkoleni pod względem udzielania pierwszej pomocy oraz reagowania w nagłych sytuacjach. Potrafią rozpoznawać objawy wielu chorób i schorzeń, dzięki czemu w razie potrzeby szybko podejmują wskazaną akcję. Co ważne na zajęciach poznają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. W naszej szkole policealnej kładziemy duży nacisk na realne umiejętności, które są rzetelnie sprawdzane. Dzięki temu każdy z absolwentów jest bardzo dobrze przygotowany do pracy w zawodzie. Opiekunowie medyczni zatrudniani są chętnie w Polsce i w krajach sąsiadujących, zwłaszcza na Zachodzie.

Szukasz odpowiedniej placówki edukacyjnej? Warto postawić na Białystok z EduCentrum. W naszej szkole czeka na Ciebie kadra doświadczonych praktyków, prowadzących bezpłatne zajęcia. Serdecznie zapraszamy!